ŠLIŪPAS, STANISLOVAS – TEISININKAS, AUŠRININKAS, TAUTOSAKININKAS

∗1859 m. Rakandžiuose (Šiaulių r.)†1911 m. tragiškai žuvo Auksučiuose (Šiaulių r.). Teisininkas, tautosakininkas, aušrininkas, ūkininkas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, studijavo Žemaičių kunigų seminarijoje, tačiau jos nebaigė ir grįžo į gimtinę ūkininkauti. 1883 m. įstojo į Petrapilio universitetą, kuriame studijavo teisę. „Aušrą“ ir kitus lietuviškus leidinius platino, knygnešius organizavo ūkininkaudamas Rakandžiuose. Nuo 1884 m. buvo „Aušros“ bendradarbis. Studijuodamas Petrapilyje bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Dalis jo surinktos tautosakos saugoma Čikagos seserų kazimėriečių bibliotekoje Čikagoje.

APIE S. ŠLIŪPĄ

Lietuvių enciklopedija. – Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1969. – T. 30, p. 63.
Šliūpų dinastija [žiūrėta 2019-06-14]. Internetinė prieiga: http://www.spaudos.lt/Istorija/Sliupu_dinastija.htm