KŠIVICKIS, LIUDVIKAS – ARCHEOLOGAS, SOCIOLOGAS, PEDAGOGAS

∗1859  rugpjūčio 21 Plocke (Lenkija)†1941 birželio 10 Varšuvoje. Lenkų sociologas archeologas. Tyrinėjo Bubių piliakalnį. L. Kšivickis gimė Tadeušo Kšivickio ir Kamilės Zofijos Ivanickos šeimoje, mokėsi gimnazijoje Plocke, 1878 m. įstojo į Varšuvos universiteto Fizikos-matematikos fakultetą, iš kurio 1883 m. buvo pašalintas dėl dalyvavimo antirusiškoje studentų demonstracijoje. Dalyvavo visuomeninėje, švietėjiškoje veikloje. 1906 m. L. Kšivickiui suteiktas Lvovo universiteto filosofijos daktaro vardas, 1921–1936 m. jis buvo Varšuvos universitete specialiai jam sukurtos Visuomeninių santvarkų teisės katedros vedėjas, nuo 1921 m. – Visuomeninio ūkio instituto direktorius. L. Kšivickis buvo sociologas, etnologas, antropologas, ekonomistas. Be šių disciplinų, jis domėjosi ir archeologija. L. Kšivickis pirmasis pradėjo platesniu mastu tyrinėti Lietuvos piliakalnius, kruopščiai ir išsamiai skelbė tyrimų rezultatus, padėjo pagrindus piliakalnių paskirties ir chronologijos studijoms, spausdino ir apibendrinamojo pobūdžio darbus. Prieš 1939 m. L. Kšivickis beveik visą savo turėtą archyvą apie tyrinėjimus Lietuvoje perdavė buv. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Priešistoriniam skyriui. Kasinėjo Bubių (Šiaulių r.) piliakalnį, Dūkšto pilkapyną ir piliakalnį, Petrašiūnų, Moškėnų / Laukupėnų (Rokiškio r.) piliakalnius, Gabrieliškių / Naukaimio (Raseinių r.) piliakalnį, Darbutų (Raseinių r.), Lentainių / Pekelkos (Kauno r.) piliakalnius, Veliuonos (Jurbarko r.) piliakalnį, Vorėnų (Molėtų r.) piliakalnį ir kt. 1902–1911 m. kasinėjo Bubių piliakalnį. Ištyrinėjęs maždaug 100 kv. metrų plotą, jis aptiko iki 0,5 – 1 metro storio kultūrinį sluoksnį. Rasta XI a.–XIV a. daiktų: lanko bei arbaleto strėlių geležinių antgalių, peilių, raktų, verpstelių, apdegusio molio gabalų, suanglėjusių kviečių, miežių, rugių, sorų. Daugelis L.Kšivickio radinių pateko į Sankt Peterburgo Ermitažo saugyklas. 1973-aisiais užtvenkus Dubysą, Šiaulių jūros krantas beveik pasiekė Bubių piliakalnio šlaitus, tačiau piliakalnį pavyko išsaugoti. Iki 1996 m. piliakalnis buvo labai apaugęs, nesimatė jo kontūrų.

APIE L. KŠIVICKIS

T L E. — Vilnius, 1986. — T. 2, p. 413.
Liudvikas Kšivickis [žiūrėta 2019-06-12]. Internetinė prieiga:  http://www.aruodai.lt/paieska/asmuo.php?AId=182
Bubių piliakalnis [žiūrėta 2019-06-12]. Internetinė prieiga: https://www.pamatyklietuvoje.lt/lankytinos-vietos/bubiu-piliakalnis/914