JOVARAS-KRIKŠČIŪNAS, JONAS – POETAS

∗1880 m. sausio 13 (1) Žadžiūnuose (Šiaulių r.) † 1967 sausio 21 Šiauliuose. Daraktoriavo, platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Išleido poezijos rinkinius ,,Žibutė“ (1906), ,,Jausmų kibirkštėlės“ (1908), ,,Pirmieji žiedai“ (1909), ,,Eilės ir dainos“ (1947) ir kt. 1980 m. ,,Vagos“ leidykloje išleista Jovaro poezijos rinktinė ,,Pavasario rytas“.

J. JOVARO-KRIKŠČIŪNO KŪRYBA

■ Neliūdėk, berželi/Jovaras. – [Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1961].
■ Pavasario rytas: eilėraščiai / Jovaras. – Vilnius: Vaga, 1980.

 

APIE J. JOVARĄ-KRIKŠČIŪNĄ

■ Prėskienis B. Jovaras. –Šiauliai, 1995. – 335 p.
■ Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.  – Vilnius, 1996, p. 151.