GINTALAS, PETRAS P. – POETAS

∗1983 m. Telšiuose†2002. 2002 m. baigė Telšių Žemaitės gimnaziją, kur buvo aktyvus gimnazijos laikraščio „6 žaros“ bendradarbis, – ten spausdino savo eilėraščių, eseistikos. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto komunikacijų fakulteto informologijos specialybę. 2002 m. rugpjūčio 16 d. nuskendo jūroje. Po jaunojo talentingo kūrėjo mirties išleistoje knygoje „Einu namo“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007) spausdinamas Petro P. Gintalo įvairiapusės kūrybos palikimas – eilėraščiai, proza, dienoraščio fragmentai. Knyga pelnė Zigmo Gėlės premiją. Kaip jos pabaigoje rašė sudarytoja bei redaktorė Janina Riškutė: „Eilėraščiai – gyva jaunuolio reakcija į šiuolaikinį pasaulį, kur „sumenkinta tiesa“, devalvuotos vertybės. Bene labiausiai P. P .Gintalui rūpėjo gyvenimo prasmės tema, individo savastis ir jos praradimas“. Pasak poeto Aido Marčėno, „šioje knygelėje, šiaip jau nugalėjusioje Rašytojų sąjungos leidyklos poezijos pirmųjų knygų konkurse, rasite dar tik besiformuojančio poeto mėginimus išsireikšti eilėmis, chaotiškus prozos bandymus, kai kur primenančius eseistiką, kai kur priartėjančius prie eilėraščio proza ar F. Kafkos smulkiųjų apsakymų, ir dienoraštį, nušviečiantį tiek prozos, tiek poezijos bandymus netikėta šviesa bei tampanti ryškiu kūriniu, prisodrintu gyvenimo poezija“.

P. P. GINTALO KŪRYBA

■ Einu namo: [eilėraščiai, proza] / Petras P. Gintalas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
■ Dviejų dienų paradoksas; Po darbo; Kelionė; „Akmenėlis nesikandžioja…“ ; Tiltas ; Penkiolika (15) ; Namas, kuriame niekas negyvena ; Senelis ir Ieva; Trupiniai: [eilėraščiai] / Petras P. Gintalas ; [su prierašu apie autorių] // Naisių vainikas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2016]. – P. 280-286, 366.

APIE P. P. GINTALĄ

Katinaitė-Lumpickienė, Regina. Poezijos pavasaris Naisiuose (Petrui P. Gintalui įteikta Zigmo Gėlės premija, 2008 [žiūrėta 2019-0515]. Internetinė prieiga: // http://www.tekstai.lt/index.php/tekstai-apie-tekstus/99-g/4805-regina-katinaite-lumpickiene-poezijos-pavasaris-naisiuose-petrui-p-gintalui-iteikta-zigmo-geles-premija-2008.html
Lumpickienė, Regina. Poezijos pavasaris Naisiuose / Regina Katinaitė – Lumpickienė; Ritos Žukauskienės nuotrauka. – Iliustr. – Rubrika: Poezijos pavasario langas: [apie šventę Naisiuose ir Z. Gėlės vardo premijos įteikimas] // Nemunas. – 2008, geg. 29 – birž. 4 (Nr. 20), p. 9.
Kirnienė, Virginija. Išrinktas 32-asis laureatas. – Iliustr. – Rubrika: Kultūra: [Naisiuose vykusioje poezijos šventėje išrinktas Z. Gaidamavičiaus-Gėlės premijos laureatas, juo tapo anksti miręs telšiškis P. Gintalas] // Šiaulių kraštas. – 2008, geg. 24, p. 5.