DAUJOTYTĖ-KUOLIENĖ – POETĖ

∗ 1963 03 21 Pagirgždučio kaime netoli Varnių, Telšių rajone. 1985 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas. 1985–1998 m. dirbo „Vyturio“ leidykloje redaktore. Nuo 1998 m. iki šiol dirba leidykloje „Alma littera“ redaktore-koordinatore. IBBY (Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos) narė. Eilėraščių publikavusi „7 meno dienos“, „Literatūra ir menas“, „Nemunas“, almanachuose „Varpai“, „Poezijos pavasaris“. Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2010 m. 2004 m. Zigmo Gėlės literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Vienmečiai augalai“.

N. DAUJOTYTĖS-KUOLIENĖS KŪRYBA

Vienmečiai augalai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Pro lapus: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

∗∗∗
V. Kudirka. Ne tas yra didis. – Vilnius: Vyturys, 1988.
V. Mačernis. Sielos paveikslas. – Vilnius: Vyturys, 1993.
Ad se ipsum: knygų serija. – Vilnius: Vyturys, 1996–1998.
Beveik suaugę: knygų serija. – Vilnius: Alma littera, 2004–2010.

∗∗∗
Č. G. Aleksandrovičius. Leitenantas Šmitas: pasakojimas apie žmogų, vadovavusį revoliuciniam sukilimui 1905 m. „Očiakovo“ kreiseryje: jaunesniam mokykliniam amžiui (iš rusų k.). – Vilnius: Vyturys, 1988.
Ulrich Im Hof. Švietimo epochos Europa (iš vokiečių k.). – Vilnius: Baltos lankos, 1996.

APIE N. DAUJOTYTĘ-KUOLIENĘ

■ Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…: Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977— 2006) / sudarytoja Valė Jurešienė; Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyrius. — Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006, p. 66–67.