Aktualijos

Aktualijos

GERIAUSIAS ŠIAULIŲ RAJONO METŲ BIBLIOTEKININKAS:

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Archyvas:
2004: vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis.
2005: sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis.
2006: sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis
2007: sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis.
2008: sausis, vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis
2009: sausis

Sukaktys, renginiai, parodos

VASARIS

Šventės ir atmintinos dienos

 • 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

 • 21 d. – Tarptautinė gimtosios kalbos diena.

 • 24 d. – Estijos nepriklausomybės diena.

Sukaktys

 • 1 d. – 1894 m. Bučiūnuose (Šiaulių apskr.) gimė Jonas Martynas LAURINAITIS, kalbininkas, visuomenininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Parašė Lietuvių kalbos vadovą (1950). Mirė 1966 09 25 Čikagoje (JAV).

 •  5 d. – 1914 m. Pavėkiuose (Šiaulių r.) gimė Agota ŠIDLAUSKAITĖ, psichologė, visuomenės veikėja. Gyvena Kanadoje.

 •  6 d. – 1949 m. Kaune mirė Stasys MATJOŠAITIS, pedagogas, literatas. 1911-1914 m. mokytojavo Šiupyliuose (Šiaulių r.). Gimė 1877 11 15 Padrečiuose (Prienų r.).

 •  12 d. – 1904 m. Susekta slapta lietuviška mokykla Gruzdžiuose. Mokytoja – valstietė Ona Urmonienė.

 •  14 d. – 1869 m. Zūbiškiuose (Panevėžio apskr.) gimė Jonas VIZBARAS, kunigas, knygnešys. 1905 m. – Kurtuvėnų klebonas. Jo rūpesčiu ant Girnikų kalno pastatytas kryžius spaudos platintojams.

 •  24 d. – 1889 m. Daujočiuose (Gruzdžių vlsč.) gimė Pranas PENKAUSKAS, prelatas, Kauno kunigų seminarijos rektorius, istorikas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, Žemaičių dvasinėje seminarijoje, Miuncheno universitete. Buvo aktyvus spaudos darbuotojas. Rašė straipsnius istorijos, religijos temomis, išleido vadovėlių. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyvendamas Austrijoje, aktyviai dirbo lietuvių pabėgėlių stovyklose, mokytojavo Riedo gimnazijoje. Mirė Austrijoje 1950 12 01.

viršus

RENGINIAI

 • 2 d. – SMILGIŲ BIBLIOTEKOJE – skelbiamas literatūrinis konkursas ,,Keturios eilutės Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (iki 03 11).

 • 4, 11, 18, 25 d. 14 val. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – trečiadienio garsiniai skaitymai vaikams ir su vaikais ,,Į pasakų šalį“.

 • 10 d. 12 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – bibliografinė pamokėlė mažiesiems skaitytojams ,,Knygos kelias“.

 • 13 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – bibliografinė apžvalga ,,Dar tikintiems meile“.

 • 14 d. 18 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė popietė ,,Svajokim, mylėkim ir būkim laimingi“, skirta Šv. Valentino dienai.

 • 17 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – viktorina moksleiviams ,,Aš – tavo gimtinė. Aš – Lietuva“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

 • 18 d. 17 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė V-IX klasių moksleiviams ,,Užgavėnių belaukiant“.

 • 18 d. 17 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – literatūrinė popietė ,,Tautosaka – tautos kalbos raiška“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 • 20 d. 15 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – kompiuterinio raštingumo konkursas – varžytuvės V – VII klasių moksleiviams ,,Sakmė apie gimtąją kalbą“, skirtas Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

 • 20 d. 15 val. – SMILGIŲ BIBLIOTEKOJE – viktorina vaikams ,,Tavo vardas – LIETUVA“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui.

 • 21 d. 11 val. – MICAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Rugilės Alminaitės knygelės ,,Mėlynai raudoni sapnai arba juodosios gulbės“ pristatymas (VII-XII klasių moksleiviams).

 • 27 d. 11 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – garsinis skaitymas darželio vaikučiams ,,Nykštukų pasakėlės“.

viršus

PARODOS

 • 2 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Kalbėkime kalba Valančiaus, Daukšos ir Donelaičio“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veiks iki 02 13).

 • 2 d. – SMILGIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,…Ir vėl į kelią – į kitą tūkstantmetį – vėl keli sparnus skrydžiui“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (veiks iki 12 31).

 • 3 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Gyvenkime sveikai“, skirta Pasaulinei ligonių dienai (veiks iki 02 28).

 • 3 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Jie kūrė valstybės įvaizdį“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (veiks iki 03 15).

 • 3 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams ,,Tėviškėlę aš turiu Nemunu apjuostą“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (veiks iki 02 28).

 • 3 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Vienas vardas – LIETUVA“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veiks iki 02 28).

 • 10 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – vaikų darbelių paroda ,,Tau širdį dovanoju“
  (veiks iki 03 01).

 • 12 d. – GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Valstybė – tai laisva Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veiks iki 02 23).

 • 12 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Meilės motyvas prozoje ir poezijoje“ (veiks iki 03 01).

 • 13 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Tu – mano Lietuva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (veiks iki 02 20).

 • 13 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Nepriklausomybė – širdžių sušildyta žvaigždė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veiks iki 02 20).

 • 14 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Tėvynė – gyvybės versmė“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. (Iš parodų ciklo ,,Tokia mūs Lietuva“, skirto Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui) (veiks iki 03 01).

 • 14 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Lietuva dabar ir prieš tūkstantį metų,“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai (veiks iki 03 01).

 • 17 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“, skirta Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui (veiks iki 02 27).

 • 20 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Kalba – tautos garbė“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai (veiks iki 02 27).

 • 20 d. – GRUZDŽIŲ A. GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – Užgavėnių kaukių ir spaudinių paroda ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“, skirta Užgavėnių papročiams (veiks iki 02 28).

 • 20 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,O, mūs šventas lietuviškas žodi“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. (Iš parodų ciklo ,,Tokia mūs Lietuva“, skirto Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui) (veiks iki 04 30).

 • 23 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Vilioja nuotykių pasaulis“, skirta vokiečių vaikų rašytojo Ericho Kestnerio – 110-osioms gimimo metinėms (veiks iki 03 01).

 • 27 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda ,,Čia yra mūsų žemė ir čia yra mūsų namai“, skirta lietuvių rašytojo, prozininko, dramaturgo, vertėjo Juozo Paukštelio 110-osioms gimimo metinėms (veiks iki 03 03).