2020 m. I ketvirčio darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas)2 darbuotojai1771,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai1128,00 Eur
Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas3 darbuotojai1196,00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)32 darbuotojas963,00 Eur
Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius)4 darbuotojai958,00 Eur
Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas)4 darbuotojai699,00 Eur