2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas)2 darbuotojai1627,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai1034,00 Eur
Skyriaus vedėjas, pavaduotojas, padalinio vedėjas4 darbuotojai959,00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)31 darbuotojas871,00 Eur
Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius)4 darbuotojai852,00 Eur
Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas)4 darbuotojai623,00 Eur