2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovas (direktorius, direktoriaus pavaduotojas)2 darbuotojas1182,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai684,00 Eur
Skyriaus vedėjas, padalinio vedėjas4 darbuotojai711,00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)31 darbuotojai625,00 Eur
Specialistas (raštvedybai, ūkio reikalams, inžinierius)3 darbuotojai585,00 Eur
Aptarnaujantis personalas (vairuotojas-darbininkas, valytojas)5 darbuotojai457,00 Eur