2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Direktorius1 darbuotojas1239,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai607,00 Eur
Skyriaus vedėjas, padalinio vedėjas4 darbuotojai668,00 Eur
Bibliotekininkas (vyr., vyresn.)36 darbuotojai578,00 Eur

Specialistas, inžinierius
3 darbuotojai476,00 Eur
Vairuotojas-pagalbinis darbininkas1 darbuotojas539,00 Eur
Valytojas4 darbuotojai380,00 Eur