2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Direktorius1 darbuotojas1223,00 Eur
Direktoriaus pavaduotojas1 darbuotojas974,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai626,00 Eur
Skyriaus vedėjas4 darbuotojai651,00 Eur
Vyr. bibliotekininkas37 darbuotojai557,00 Eur
Specialistas, inžinierius,
ūkvedis
3 darbuotojai455,00 Eur
Vairuotojas1 darbuotojas549,00 Eur
Valytojas4 darbuotojai378,00 Eur