2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Direktorius1 darbuotojas1291,00 Eur
Direktoriaus pavaduotojas1 darbuotojas1078,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai690,00 Eur
Skyriaus vedėjas4 darbuotojai726,00 Eur
Vyr. bibliotekininkas37 darbuotojai632,00 Eur
Specialistas, inžinierius,
ūkvedis
3 darbuotojai556,00 Eur
Vairuotojas1 darbuotojas640,00 Eur
Valytojas4 darbuotojai433,00 Eur