2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Direktorius1 darbuotojas1225,00 Eur
Direktoriaus pavaduotojas1 darbuotojas962,00 Eur
Vyr. metodininkas, vadybininkas2 darbuotojai607,00 Eur
Skyriaus vedėjas4 darbuotojai668,00 Eur
Vyr. bibliotekininkas37 darbuotojai577,00 Eur
Specialistas, inžinierius, ūkvedis3 darbuotojai472,00 Eur
Vairuotojas1 darbuotojas540,00 Eur
Valytojas4 darbuotojai380,00 Eur