2016 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

PareigybėDarbuotojų skaičius2016 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
darbo užmokestis, Eur
Direktorius1 darbuotojas1187,00 Eur
Direktoriaus pavaduotojas1 darbuotojas927,00 Eur
Vyr. metodininkas1 darbuotojas604,00 Eur
Skyriaus vedėjas4 darbuotojai604,00 Eur
Vyr. bibliotekininkas39 darbuotojai510,00 Eur
Specialistas, inžinierius, ūkvedis3 darbuotojai396,00 Eur
Vairuotojas1 darbuotojas507,00 Eur
Valytojas4 darbuotojai350,00 Eur